Säkra lottorader

Finns det säkra lottorader? Först som sist så ska vi slå fast att det inte gör det. Det finns hur mycket information ute på nätet om hur du ska spela Lotto för att vinna, allt det är bara trams. Även dagspress har ibland artiklar om hur du tvärsäkert kan vinna om du följer deras råd. Bakom dessa artiklar finns inga vederlagda teorier utan det är bara spekulationer som bygger på hur de senaste dragningarna har fallit ut. Visst kan ett nummer förekomma i vinstraden oftare än andra, men det ligger inom vad som är slumpen och säger inget om nästa veckas lottodragning.

Svenska Spels statistik

Man kan säga att Svenska Spel driver på myten om att det ska gå att förutsäga nästa veckas lottorad genom att titta på det senaste halvårets dragningar. Det kan mycket väl visa sig att något nummer över de sex senaste månaderna har förekommit oftare men studerar man statistik för många år så blir skillnaden försumbar och visar inte på något "turnummer".

Gamblers Fallacy

För en tid sedan visade Svenska Spels statistik att siffran 10 hade dragits flest gånger, ja till och med nästan dubbelt så många gånger som siffran 6. Är det då rimligt att anta att du ska ha siffran 10 med i din rad i all framtid? Nej! Det är att trilla dit på The Gamblers Fallacy. Uttrycket betyder att man drar en felaktig slutsats, nämligen den att slumpen påverkas av hur utfallet har varit tidigare.

Singla slant

Om du singlar slant och det ganska osannolika skulle inträffa att du får krona 7 gånger i rad. Då uppstår frågan om det är mer sannolikt att du ska få klave vid ditt åttonde försök. Men nej, ditt mynt minns inte vad som hände alldeles nyss så sannolikheten blir fortfarande 50% för både krona och klave. En tankefigur är att du tar ett annat mynt vid ditt åttonde kast och ställer dig frågan: hur stor är sannolikheten för krona med det nya myntet som jag inte kastat tidigare? Det självklara svaret blir 50%.

För att förstå hur omöjligt det är att pricka in en säker lottorad ska du veta att det finns cirka 6,7 miljoner olika kombinationer så hur ska en sådan teori se ut som ger den ända rätta lottoraden. Det märkliga är väl att det nästan varje vecka är någon som lyckas pricka in sju rätt.