Bingo regler

Gammalt bingospel

Det påstås att bingo funnits i femhundra år men att det fick sitt nuvarande namn först under 1700-talet. I Sverige började det dock inte spelas officiellt förrän 1961 då man i skånska Gunnarstorp började arrangera bingospel. Den typ av bingo som spelas mest är 75 nummer på tre stycken 5x5 rutsystem. 90 nummer är heller inte ovanligt även om det mest spelas i avlägsna världsdelar som Sydamerika och Australien, förutom England förstås, där spelar man allt.

Reglerna kan sägas delas upp i kategorier. Brickans utseende och form är en, som i fallet med 75 nummer ovan. Där är det även så ordnat att kolumnerna har bokstäverna B-I-N-G-O som var för sig heter Bertil, Ivar, Niklas, Gustav och Olof. Vanligtvis är rutan i mitten av varje fält angivet med "fri". En sådan här talong eller bricka som den även kallas skall dessutom vara numrerad och märkt enligt Lotteriinspektionens föreskrifter. Föreningen som anordnar bingospelet skall vara godkänd enligt idrottens eller andra övergripande organisationer.

Alltsedan bingospelet startade har överskottet gått till föreningslivet. Sedan 1980 finns en sammanbindande organisation SVEBICO som står för Sveriges Bingoarrangörers centralorganisation.

75 eller 90 numrerade bollar

De vanligaste reglerna för 75-nummersbingo beträffande vinstfördelning är variantbingo, men även där kan det skilja något. Första delvinsten går till den som får en vågrät, lodrät eller diagonal rad. I en del fall kan även hörnbingo gälla. Därefter brukar vinstomgångarna gå från två till fyra rader och sedan full bricka. Ibland hoppar man över fyra rader, detta på bingon med litet antal spelare. På nätet kan även mönsterbingo förekomma, för att vinna måste siffrorna stämma in i en förutbestämd mall. I 90-bollarsbingo är det en, två och tre rader som gäller. Brickan är ordnad i tio vågräta och tre lodräta rader. Varje rad har fem rutor med nummer och fem är tomma. Brickan innehåller fem rutsystem så att alla 90 numren är fördelade på samma sätt som 75-brickan har alla sina utom tre i nummerserien Niklas där mittenrutorna är fria.

Bingo i kyrkan

Bingo kräver en hel del koncentration för nybörjaren. I takt med vanan att spela minskar fokus och många spelare pratar med varandra mellan utropen. På nätet har man samtidiga chattrum så att den sociala kontakten inte går förlorad. När bingon kom på sextiotalet blev det ett riktigt folkspel. På mindre orter var det inte ovanligt att man "gick man ur huse" för att ta sig till bygdegården för söndagens spel. Efter kyrkobesöket givetvis. En god historia förtäljer om mannen som somnat i kyrkbänken, vaknar och tittar yrvaket på psalmtavlan med dagens versnummer och ropar: BINGO!